1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Porozmawiajmy o rewitalizacji w lipcu

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W czerwcu spotkania odbędą się:
  • na Witominie: 18 i 25.07 w godz. 9.30-11.30 w godz. 15.30-17.30 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A,
  • na Oksywiu: 6 i 13.07 w godz. 12.00-16.00 w SPOT Światłowcy, ul. Śmidowicza 49,
  • mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych: telefonicznie pod nr. tel. 58 727 39 06, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz mailowo
a.dalecka@lis.gdynia.pl.
Więcej informacji na temat rewitalizacji i spotkań można uzyskać pod nr. tel. 58 727 39 04 lub mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk).
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona