1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Rodziny zastępcze poszukiwane

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.


Informacje można uzyskać w siedzibie zespołu przy ul. Abrahama 55 lub pod nr. tel. 58 627 20 31 i 58 627 20 24.

ikona