1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Skrzyżowania na Oksywiu Górnym: czas na rozbudowę!

Rozpoczyna się rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Dąbka i Dickmana: od 11 lipca w tej części Oksywia będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Na przeprowadzenie prac wyłoniona w przetargu firma MTM ma osiem miesięcy.


Skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana to obszar dawnej wsi Oksywie, w którym dziś zbiegają się drogi prowadzące do jednostek wojskowych, portu i stoczni Marynarki Wojennej, do szkoły i hospicjów, ale też w kierunku Osady Rybackiej z bulwarem, najstarszego kościoła w Gdyni i cmentarza Marynarki Wojennej. Obecny układ drogowy nie jest przystosowany do przyjęcia takiego natężenia ruchu. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 wpisano przebudowę tej części dzielnicy na listę inwestycji.
Pierwszy etap prac rozpocznie się 11 lipca. Obejmuje budowę chodników i północnej części układu drogowego wraz z chodnikami, drogą dla rowerów i zachodnią częścią jezdni ul. Dickmana. W tym czasie obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu:
  • wyznaczone zostaną tymczasowe przejścia dla pieszych, z barierami i tabliczkami informacyjnymi.
  • od ul. Dickmana wyznaczony zostanie objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską – ulica będzie zamknięta na wysokości posesji Płk. Dąbka 52: z wyjątkiem dojazdów do posesji 46, 48 i 50.
  • przystanek Oksywie Górne 02 zostanie zawieszony.
  • ruch w rejonie budowanego ronda będzie jednokierunkowy w stronę ul. Dickmana, zaś objazd wyznaczony będzie ul. Żółkiewskiego i Belwederską.
  • ul. Dickmana będzie jednokierunkowa w stronę Osady Rybackiej.
  • na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Belwederskiej nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu.
  • poszerzony zostanie łuk na wlotach z pierwszeństwem przejazdu
  • zmieniona zostanie lokalizacja przejścia dla pieszych przez ul. płk. Dąbka
  • trzy progi zwalniające zlokalizowane w ul. Żółkiewskiego zostaną przystosowane do ruchu autobusów ZKM. Jeden z tych progów znajdzie się w nowej lokalizacji.
Ten etap prac potrwa ok. trzech miesięcy.
Prace na Oksywiu Górnym mają uspokoić ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosować przestrzeń do potrzeb pieszych.
Nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska zostanie wyniesiona. Przystanek „Oksywie Górne” w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę, ten w kierunku ulicy Arciszewskich będzie bezzatokowy.
Między przystankami pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych. Zaplanowano też azyle oraz zabruk, co uniemożliwi wyprzedzanie między przystankami.
Na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej powstanie rondo. W jego centralnym punkcie stanie zabytkowa kapliczka św. Rocha. W jej otoczeniu mają pojawić się cztery głazy. Zachowane zostanie rosnące drzewo, ale będą też nowe nasadzenia.
Zmieni się przestrzeń wokół przystanków. Główny plac przy przystanku północnym, w pobliżu hospicjum, wyłożony zostanie nawierzchnią z dużych płyt betonowych, z odwzorowaniem układu ruralistycznego dawnej wsi Oksywie – z zaznaczeniem jej granic, granic podziałów parcelacyjnych oraz historycznego zlokalizowania zagród. W sąsiedztwie kasztanowców pojawią się nowe nasadzenia, zostanie wyznaczone miejsce wypoczynku. Pojawi się też mała architektura: ławki, śmietniki, stojaki na rowery.
Koszt robót budowlanych: 6 856 619,00 zł.
Gmina Miasta Gdyni na mocy decyzji Ministerstwa Finansów uzyskała z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Płk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ulicą Bosmańską i ulicą Dickmana w Gdyni w ramach projektu pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” – etap I” w wysokości dwóch milionów złotych.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

belka logotypowa UE, UM, Regio

ikona