Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Trwają uzgodnienia uchwały krajobrazowej

Uchwała Krajobrazowa ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie spójnych zasad umieszczania szeroko rozumianych reklam. Dotyczy ona zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.


Gotowy dokument wszedł w dalszy tryb procedowania wskazany w ustawie. Został przesłany do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień projekt zostanie przedłożony do wglądu publicznego. Na tym etapie będzie możliwość zapoznania się z zapisami projektu i złożenia uwag.
Według aktualnych założeń gotowy projekt trafi na sesję Rady Miasta jesienią tego roku.

ikona