1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

XLIII sesja Rady Miasta Gdyni za nami

XLIII sesja Rady Miasta Gdyni za nami. Odbyła się 21 i 22 czerwca. Pierwszego dnia przeprowadzono głównie debatę nad raportem o stanie miasta w 2021 roku. Do udziału w niej zgłosiło się pięcioro mieszkańców Spełnili kryteria zawarte w ustawie o samorządzie gminnym i zabrali głos podczas obrad. Radni udzielili Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania i absolutorium za rok 2021.


Pierwsza część XLIII sesji rozpoczęła się 21 czerwca o godz. 16.00, druga – w środę o godz. 10.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni.
Pierwszego dnia dyskutowano przede wszystkim o raporcie o stanie miasta w 2021 roku. Do debaty zgłosiło się pięcioro mieszkańców. Wyrazili oni swoje opinie na temat udostępnione raportu oraz przedstawili wnioski zmian, które chcieliby wprowadzić w swoich dzielnicach.
Tego dnia radni m.in. udzielili Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania i absolutorium za rok 2021, przyjęli sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2021 oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdyni wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdyni w 2021 roku.
„Rapory o stanie Gminy Miasta Gdyni w roku 2021”, w którym możemy przeczytać m.in. o tym, co w Gdyni udało się zrealizować i jak to wygląda w liczbach, dostępny jest pod linkiem https://bit.ly/3NsmhCf.
Przedstawione zostały także sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Mały Kack i prac Komisji Rewizyjnej.
Oprócz tego podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:
  • kwoty kalkulacyjnej w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy celem ustalenia wysokości środków finansowych na działalność dzielnic w roku budżetowym 2023;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk;
  • zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok;
  • zmiany w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gdyni oraz wysokości opłat stawek za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;
  • utworzenia sezonowej bursy szkolnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Energetyków 13 A.
Pełen porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 31 sierpnia o godz. 12.00.

ikona