1502 (1202) 2022-07-15 - 2022-07-28

UNICEF wesprze miasto w pomocy dla Ukrainy

Opieka nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym to główny cel porozumienia, zawartego między władzami Gdyni, Gdańska, Sopotu i UNICEF. Wsparcie ma pomóc w przygotowaniu jak najlepszych warunków dla dzieci i matek uciekających przed wojną w Ukrainie.Memorandum w tej sprawie podpisał w obecności przedstawiciela UNICEF na Polskę prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek wspólnie z włodarzami Gdańska i Sopotu.


We wtorkowe popołudnie w Gdańsku prezydenci trzech miast Trójmiasta: Wojciech Szczurek, Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski parafowali uroczyste memorandum, które rozpoczyna ścisłą współpracę tych samorządów z UNICEF. W ten sposób Gdynia, Gdańsk i Sopot będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie – finansowe, rzeczowe i merytoryczne – przy podejmowaniu działań związanych z opieką nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
Dzięki dokumentowi podpisanemu w obecności przedstawiciela UNICEF na Polskę, Rasheda Mustafy Sarwara samorządy będą mogły skorzystać z pakietów partnerskich skrojonych na miarę najważniejszych potrzeb.
Memorandum jest zbiorem ogólnych zasad współpracy pomiędzy daną gminą a UNICEF, które określa ogólne kierunki działań, partnerstwa, koordynacji i monitorowania wspólnych inicjatyw. Przed Gdynią oraz pozostałymi sygnatariuszami jeszcze kolejny etap, czyli przygotowanie Planu Roboczego – dokumentu o szczegółach współpracy ze wskazaniem konkretnych działań. Plan zostanie podpisany przez obie strony w najbliższej przyszłości.

ikona