1507 (1207) 2022-09-09 - 2022-09-15

Fotografujmy morską Gdynię!

Do 16 września można wziąć udział w konkursie Legenda Morska w Obiektywie.
Jego celem jest promocja walorów edukacyjnych i turystycznych tego jakże ważnego dla Gdyni – miasta z morza i marzeń – projektu.
Prace konkursowe można wysyłać do 16 września – osobiście lub pocztą na adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., 81-372 Gdynia, pl. Grunwaldzki 2 / 0.01 lub elektronicznie za pośrednictwem portalu www.wetrasfer.com, podając adres e-mail: konkurs@arg.gdynia.pl.
Szczegóły Konkursu w regulaminie na stronie www.arg.gdynia.pl.
Organizatorem konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni odpowiedzialna za projekt Legenda Morska Gdyni.

ikona