1507 (1207) 2022-09-09 - 2022-09-15

Konkurs na pracę dyplomową o Gdyni

Twoja praca dyplomowa dotyczy Gdyni? Opisujesz w niej kwestie związane z rozwojem naszego miasta i podnoszeniem jego konkurencyjności? Weź udział w konkursie o nagrodę prezydenta Gdyni. Prace można zgłaszać do 30 września. Do zdobycia są nagrody finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych.


Trwa konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Jest organizowany w dwóch kategoriach: praca inżynierska lub magisterska oraz praca doktorska.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz mieć związek z przyjętymi przez samorząd planami i programami.
Podczas oceny prac komisja konkursowa zwróci uwagę m.in. na: możliwe do osiągnięcia efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp., innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście możliwości ich wdrożenia.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły pracę między 1.01.2017 r. a 30.09 br.
Prace konkursowe (w wersji drukowanej oraz elektronicznej – w formacie .pdf, zapisane na dowolnym nośniku danych, np. płycie CD czy pendrivie) należy do 30 września nadesłać pocztą na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Strategii z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa” (decyduje data stempla pocztowego). Trzeba pamiętać o dołączeniu formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz potwierdzenia obrony pracy wydanego przez władze uczelni.
Harmonogram konkursu:
– I etap – składanie prac dyplomowych – do 30 września;
– II etap – wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do 30 listopada;
– III etap – ogłoszenie wyników konkursu – do 15 grudnia.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem są dostępne na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

ikona