1507 (1207) 2022-09-09 - 2022-09-15

Nowa nawierzchnia na ul. Nagietkowej

Mieszkańcy Dąbrowy mogą już korzystać z równej i bezpiecznej nawierzchni na ulicy Nagietkowej. Prace zostały przeprowadzone na dwóch odcinkach ulicy i zrealizował je Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa. Dodatkowo, odnowiony został fragment nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Nagietkowej i ul. Perzowej.


Inwestycja została zrealizowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa w ramach zadań inwestycyjno-remontowych, otrzymanych od gminy w tej kadencji.
Remont objął również fragment ul. Nagietkowej przy połączeniu z ul. Perzową w okolicy ronda.
Te prace wykonał ZDiZ w ramach prac utrzymaniowych.

ikona