1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Brak rządowych pieniędzy na dodatek węglowy

Dodatek węglowy miał być rządowym wsparciem finansowym dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel. Ich wypłacaniem, po przekazaniu środków z państwa, miały zająć się gminy. Do 20 września pieniądze nie trafiły jednak do samorządów, a rząd próbuje wymusić na gminach wypłaty z własnych środków.

Wiele polskich rodzin stoi obecnie w obliczu finansowego wyzwania. Wpływają na to m.in. rosnące ceny węgla i innych paliw. Wsparciem w tej sytuacji, zaproponowanym przez rząd, miał być tzw. dodatek węglowy.
Problem, z którym borykają się dzisiaj wszystkie samorządy w Polsce – to nie jest tylko problem Gdyni – polega na tym, że co prawda ustawa została uchwalona, natomiast póki co rząd nie przekazał żadnych pieniędzy na realizację tego zobowiązania. Oznacza to, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski – i które w tej chwili oczekują, że te wnioski zostaną rozpatrzone, że zostaną im przekazane pieniądze na zakup węgla – tych pieniędzy nie mogą otrzymać, ponieważ miasta nie mogą przekazywać środków, których nie dostały. Dokonanie takich wypłat byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Było to konsultowane z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi. Musimy czekać, aż pieniądze te wpłyną na konto gmin, aż wpłyną na konto Gdyni. Na chwilę obecną w Gdyni mamy przyjętych ponad 2200 wniosków, a rozpatrzonych jest już około 300 wniosków na kwotę około 1 mln zł. Generalnie szacujemy, że łącznie będzie to kwota około 14 mln zł. Jest to oszacowane na podstawie bazy emisyjności. Urzędnicy Wydziału Spraw Społecznych rozpatrują wnioski. Przygotowują je do wypłacania. Natomiast pieniądze będziemy mogli wypłacić dopiero wtedy, kiedy rząd zapewni środki na ten cel – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

ikona