1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Już widać zmiany na oksywskich skrzyżowaniach

Po dwóch miesiącach prac już wyłania się obraz tego, jak po rozbudowie będą wyglądały skrzyżowania ul. Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana na objętym rewitalizacją Oksywiu Górnym.


Trwają prace, po których zakończeniu będziemy bezpieczniej poruszać się po Oksywiu Górnym. Skrzyżowania ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana w sercu objętej rewitalizacją starej wsi Oksywie są rozbudowywane tak, by uspokoić ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosować przestrzeń do potrzeb pieszych.
Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Powstało już nowe rondo oraz azyl oddzielający pasy jezdni na wysokości przystanków autobusowych, czyli elementy nowego układu komunikacyjnego w tym miejscu.
W ostatnich tygodniach dokończono rozbiórkę nawierzchni jezdni oraz przystanku przy hospicjum. Dokończono montaż fragmentu sieci wodociągowej, trwała budowa kanalizacji deszczowej i odcinków gazociągu.
W rejonie inwestycji obowiązuje zmieniona organizacja ruchu:
  • wyznaczono tymczasowe przejścia dla pieszych, z barierami i tabliczkami informacyjnymi;
  • od ul. Dickmana wyznaczono objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską – ulica jest zamknięta na wysokości posesji Płk. Dąbka 52: z wyjątkiem dojazdów do posesji 46, 48 i 50;
  • przystanek Oksywie Górne 02 zawieszono;
  • ruch w rejonie budowanego ronda jest jednokierunkowy w stronę ul. Dickmana, objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską;
  • ul. Dickmana jest jednokierunkowa w stronę Osady Rybackiej;
  • na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Belwederskiej zmieniono pierwszeństwo przejazdu;
  • poszerzono łuk na wlotach z pierwszeństwem przejazdu;
  • zmieniono lokalizację przejścia dla pieszych przez ul. Płk. Dąbka;
Teren budowy przekazano pod koniec czerwca; na realizację inwestycji wyłoniona w przetargu firma MTM na osiem miesięcy.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona