1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Kadra III LO się szkoli

38 nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni wzięło udział w projekcie „Międzynarodowa mobilność kadry szkolnej” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie o nazwie „Europa kuźnią dobrych praktyk i wymiany doświadczeń” od marca do sierpnia 2022 r. 30 nauczycielek III LO w Gdyni uczestniczyło w kilkudniowych lub kilkunastodniowych kursach językowych i metodycznych w Irlandii, w Hiszpanii, we Włoszech oraz na Malcie.
Ponadto 8 nauczycieli III LO, w ramach kursów metodycznych, uczestniczyło przez kilka dni w lekcjach odbywających się w hiszpańskich, portugalskich oraz francuskich szkołach.
Całkowita kwota dofinansowania z programu POWERSE-2019 wyniosła łącznie 379 933,14 zł. Projekt koordynowany był przez nauczycielki III Liceum Ogólnokształcącego: Sylwię Tarałę oraz Martę Bielak-Bodnar.

ikona