1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i internetowej stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do:
1) Zarządzenia nr 5511/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 września 2022 roku nieruchomości o pow. 211 m2, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, obejmującej część działki nr 1300 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00010402/9 oraz część działki nr 1607/1 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00018395/2, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
2) Zarządzenia nr 5507/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2022 roku nieruchomości o pow. 1 370 m2, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, obejmującej część działki nr 305, część działki nr 308 i część działki nr 310 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017303/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Na gruncie znajduje się obiekt gospodarczy. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka rekreacyjna.
Wykazy zostały opublikowane na okres 21 dni od 15 września 2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5508/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 60 m² położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako część działki 1391/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023668/5; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 14 września 2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu. Wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Wiejskiej 7 o pow. 55,91 m². Nieruchomość położona jest w obrębie Chylonia, na działce 2650 objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00013230/3 o powierzchni działki 427 m².
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5512/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.09.2022 r. wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 19.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5509/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 września 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 25 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej/ul. Wejherowskiej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 2332, część działki 2336, część działki nr 2348, część działki nr 2572 dla których prowadzone są księgi wieczyste nr odpowiednio: GD1Y/00017303/4, GD1Y/00017305/8; przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową – punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 15 września 2022 r.

ikona