Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Po szkoleniu w „Pracowni” łatwiej o pracę

„Pracownia” czeka na osoby szukające pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje, korzystające ze wsparcia miejskich instytucji (np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) bądź posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Rekrutacja do projektu jest ciągła. By się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl, przesłać go pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, złożyć osobiście w biurze Centrum Integracja (ul. Traugutta 2 w godz. 09.00-14.00), bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: pracownia@lis.gdynia.pl
W razie pytań można dzwonić pod numer: 58 727 39 24.
Do projektu może dołączyć jeszcze 178 osób, a 52 osoby mogą skorzystać z podnoszących kwalifikacje szkoleń w zakresie m.in. podstawowej obsługi komputera z certyfikatem ECDL, testowania oprogramowania z certyfikatem ISTQB, podstaw grafiki komputerowej, a także szkoleń indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb uczestników.
Ze wsparcia skorzystało już 597 osób, 237 osób zdobyło stałe zatrudnienie. Rekrutacja trwa, udział jest bezpłatny.
Liderem projektu „Pracownia” jest Laboratorium Innowacji Społecznych, działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Gospodarczą.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona