1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Podziękowania dla gdyńskich uczniów

Od początku wojny terytorium Ukrainy cała społeczność gdyńskiej Trójki zaangażowała się w niesienie pomocy poszkodowanym. Teraz do III LO dotarł wyjątkowy dar. Jest to flaga Ukrainy z podziękowaniami podpisanymi przez żołnierzy ukraińskich i podziękowanie za wsparcie materialne i mentalne dostarczone przez pochodzącą z Ukrainy uczennicę.

Od 24 lutego 2022 r. społeczność III LO zorganizowała lub współorganizowała: zbiórkę lekarstw, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego, żywności, odzieży technicznej i środków higieny, przygotowała dwa transporty medykamentów, pozyskanie kart paliwowych na kwotę 6 000 zł, zebranie ponad 30 000 zł na pomoc dla emigrantów wojennych oraz mieszkańców, wsparcie (zdalne nauczanie) edukacji licealistów, zapewnienie dla kilkudziesięciu osób przez kilka tygodni zakwaterowania, wyżywienia w internacie szkoły, stałą opiekę nad rodzinami z Ukrainy: pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania, pomoc w zakresie spraw administracyjnych, socjalno-bytowych (kilkanaście osób), przyjęcie do III LO w Gdyni 7 uczniów ze szkół średnich w Ukrainie, organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci, opieka nad zwierzętami domowymi (psy) po sprowadzeniu ich do Gdyni, zorganizowanie, we współpracy z Park Run Gdynia i Gdyńskim Centrum Sportu sportowych akcji charytatywnych.
Niemal od początku wojny w Ukrainie Gdynia wspiera miasto Żytomierz. Transporty z pomocą organizowały władze miasta, samorządowcy oraz osoby prywatne. Pod koniec maja oba miasta zostały oficjalnie miastami siostrzanymi.

ikona