1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Próbna ewakuacja Urzędu Miasta Gdyni

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz.719) 30.09.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się próbna ewakuacja z budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.


Po rozpoczęciu alarmu dźwiękowego wszystkie przebywające w budynku osoby są zobowiązane do udania się do najbliższego wyjścia oraz do jednego z dwóch wyznaczonych punktów zbiórki: na ul. Bema (przy Teatrze Miejskim) oraz w Al. Marsz. Piłsudskiego – rejon placu Wolnej Polski.
Wszystkie umówione i odbywające się w tym czasie wizyty zostaną dokończone w pierwszej kolejności po zakończeniu ewakuacji.

ikona