Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Profilaktyka miażdzycy tętnic i chorób serca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w programie profilaktyki miażdzycy tętnic i chorób serca „Kordian”.


Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.
Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18. roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ).
Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.
Zgłoszenia
– mailowo: kordian@uck.gda.pl
– telefonicznie: 730 825 925.
Więcej informacji:
www.kordian.uck.pl,
www.uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/kordian.html.

ikona