1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Projekt dla mieszkańców Witomina

W rewitalizowanej części Witomina (zachodnia część dawnej Radiostacji) prowadzony jest projekt, do którego mogą się zgłaszać mieszkańcy. Czekają z jednej strony ciekawe zajęcia i wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z drugiej: wsparcie psychologiczne. Udział w zajęciach łączy się z udziałem w projekcie.


Ważną częścią projektu jest możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych. To odpowiedź na wszystkie trudne sytuacje, których doświadczyliśmy w ciągu ostatnich dwóch i pół roku: pandemię czy wybuch wojny w Ukrainie. U wielu osób spowodowały one problemy, w których rozwiązaniu pomocna może być rozmowa ze specjalistą. Z myślą o takich właśnie mieszkańcach obszaru rewitalizacji na Witominie specjalne dyżury pełni psychoterapeutka.
Więcej informacji na temat projektu przekaże animator Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni podczas dyżurów, który pełni w każdy poniedziałek w godz. 12.00-16.00 w siedzibie SPOT Młodorośli przy ul. Widnej 8. Dodatkowy kontakt pod tel. 58 727 39 24 bądź e-mail: b.prusak@lis.gdynia.pl
Projekt realizowany jest w partnerstwie gminy miasta Gdyni z Fundacją Inicjatyw Twórczych Fordewind.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ikona