1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Projekt „Zaopiekowani”

Stowarzyszenie Dlaczego Nie, Fundacja Wielkie Rzeczy oraz Fundacja Wspieraj Lokalnie zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach Projektu „Zaopiekowani”. Projekt realizowany będzie do grudnia 2022.


Do współpracy zaproszono Centrum Integracja Gdynia, Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa oraz Pomorską Fundację na Rzecz Pieczy Zastępczej Ania, gdyńskich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (eksperci przez doświadczenie: Gdyńscy Rodzice Rodzicom) oraz wolontariuszy.
Zaplanowano działania, które kompleksowo wesprą rodziców, opiekunów i rodzeństwo dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami.
Najbliższe wydarzenia:
  • grupa wsparcia – 27 września o godz. 17.00 (co dwa tygodnie);
  • zajęcia plastyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzeństwa/przyjaciół, 27 września godz. 16.15 (co tydzień);
  • indywidualne sesje job coachinu (różne terminy).
Innowacją jest jednoczesne podjęcie obszarów fizjoterapii, zdrowotności, rozwoju osobistego oraz aktywizacji społecznej oraz zawodowej.
Celem dodatkowym działań, obok wsparcia opiekunów i rodzeństwa, które jest konieczne, aby dobrze zaopiekowane były dzieci, jest integracja zarówno rodzin, organizacji pozarządowych, jak i instytucji, które działają na rzecz rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością.
Co się wydarzy? W ramach projektu zaplanowano koncerty, turniej sportowy, szereg warsztatów, webinariów i seminariów dla rodziców, dostępne będą zabiegi prozdrowotne i rehabilitacyjne, konsultacje, job coaching, grupy wsparcia, opieka wytchnieniowa na czas warsztatów, regularne zajęcia dla dzieci (plastyczne, sportowe, artystyczne), spotkania dla gdyńskiej społeczności, organizacji i instytucji miasta.
Podsumowanie projektu nastąpi w grudniu 2022 podczas I Gdyńskiego Forum Żyć Normalnie, z udziałem ekspertów, rodzin, organizacji pozarządowych i instytucji. Forum będzie też wskazywać kolejne obszary do zaopiekowania dla społeczności rodzin, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością w Gdyni oraz nakreśli możliwe rozwiązania i szeroką współpracę dla realizacji celów.
Kontakt:
www.rodzicerodzicom.gcz.gdynia.pl
www.wielkierzeczy.org (zakładka Projekt Zaopiekowani)
Profile na FB:
https://www.facebook.com/fundacjawielkierzeczy
https://www.facebook.com/gdynscyrodzicerodzicom
Stowarzyszenie Dlaczego Nie
Fundacja Wspieraj Lokalnie
Projekt „Zaopiekowani” – wsparcie rodziców, opiekunów, rodzeństwa dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem narzędzi z obszarów fizjoterapii, rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej (w tym kulturalnej) oraz zawodowej dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

ikona