1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Przed nami XLV sesja Rady Miasta Gdyni

28 września o godz. 12.00 w sali 205 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
 • ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta,
 • zmiany nazwy części ulicy Orłowskiej położonej w dzielnicy Orłowo poprzez nadanie jej nazwy ulica Adolfa Popławskiego,
 • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hryniewickiego 6/1 w Gdyni (firma A),
 • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Hryniewickiego 6/1 w Gdyni (firma P),
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego w Gdyni,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dickmana,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej,
 • wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 3/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 20, usytuowanego w Gdyni przy ul. Stawnej 1B,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej.
Więcej na stronie bip.um.gdynia.pl.

ikona