1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

„Strażnicy energii” z ogólnopolską nagrodą

Gdynia otrzymała główną nagrodę w II Ogólnopolskim Konkursie na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Doceniono gdyński proekologiczny projekt „Strażnicy energii”.


12 września 2022 roku podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2022 w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza, wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz odebrał nagrodę w kategorii Akcja Społeczna Roku.
W konkursie oceniany był gdyński projekt „Strażnicy energii”, który jest ekologiczną akcją edukacyjną, skierowaną do dzieci i młodzieży w zakresie właściwego gospodarowania energią elektryczną oraz ciepłem w szkołach.

Uczniowie uczą się, jak proste działania mają wpływ na oszczędzanie energii, np. utrzymywanie właściwej temperatury i poprawne wietrzenie pomieszczeń, energooszczędne oświetlenie oraz zmiana codziennych nawyków.
Organizatorem II Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd jest Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy udziale Partnera Strategicznego Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Partnerem akcji jest firma Dalkia Polska Sp. z o.o., z którą Gdynia podpisała w 2018 roku „Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków w Gdyni”. Współpraca ma charakter niekomercyjny, a „Strażnicy energii” są jednym z jej elementów – dzięki temu część działań związanych z projektem udało się zrealizować bezkosztowo.
W projekcie „Strażnicy energii” wszyscy zyskują – szkoły otrzymują dodatkowe środki finansowe, gmina ma mniejsze wydatki na energię, a klimat jest lepiej chroniony.
Jako reprezentant zwycięskiego maista, wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz został również zaproszony do udziału w panelu plenarnym pt.: „Transformacja energetyczna w jednostkach samorządu terytorialnego”. Udział w nim wzięli także: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Janusz Magoń – wiceprezes Zarządu PGE Obrót, Tomasz Gackowski – z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Piotr Mocarz z Stanfod University (USA) oraz Adam Żelezik – dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych.

ikona