1509 (1209) 2022-09-23 - 2022-09-29

Stypendysta z III LO

Finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Szymon Kwidziński uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP jest tegorocznym zdobywcą stypendium ufundowanego przez Seattle-Gdynia Sister City Association za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/22.

Stypendium to wspólne przedsięwzięcie Seattle-Gdynia Sister City Association (SGSCA) oraz Stowarzyszenia Absolwentów Gdyńskiej Trójki (SAGT). Jest ono przyznawane od 2021 roku i upamiętnia Macieja Pawlickiego – harcerza, wolontariusza, ratownika wodnego, dawcę krwi.
Fundatorem stypendium jest Paul Dobosz.
Gratulacje!

ikona