1510 (1210) 2022-09-30 - 2022-10-06

Muzealna Sybilla 2021 dla Muzeum Miasta Gdyni

Nagroda Sybilla 2021 – Muzealne Wydarzenie Roku trafiła do Muzeum Miasta Gdyni. Kapituła doceniła projekt edukacyjny w 100. rocznicę budowy rozpoczęcia budowy gdyńskiego portu, czyli „Rok Tadeusza Wendy”.


Projekt zakładał rok działań na rzecz popularyzacji postaci Tadeusza Wendy – spiritus movens portu, ojca koncepcji powstania portu w Gdynia – postaci inspirującej pokolenia. Rok 2021 został ogłoszony w Gdyni Rokiem Tadeusza Wendy. Zorganizowano m.in. warsztaty, spacery, grę miejską oraz symboliczne urodziny budowniczego portu. Zdigitalizowano i połaczono na jednej stronie fakty dotyczące życia i spuścizny inżyniera.
To nie pierwsza muzealna Sybilla na koncie Muzeum Miasta Gdyni. W 2016 roku instytucja otrzymała nagrodę za projekt „Otwarta Dzielnica” – wieloetapowe przedsięwzięcie, które zrealizowano jesienią 2015 r.
Historia konkursu Sybilla sięga roku 1980, kiedy w Ministerstwie Kultury zrodziła się idea ustanowienia konkursu na najwybitniejsze dokonania w obszarze działalności muzealnej. Od momentu powołania Narodowego Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w 2011 roku, organizacja Sybilli została powierzona tej instytucji. Wtedy też ustanowiono pięć wystawienniczych kategorii, które uwzględniają różnice w merytorycznej działalności muzeów.
Gratulacje!

ikona