1510 (1210) 2022-09-30 - 2022-10-06

Nowa altana na polanie na Babich Dołach

Na polanie rekreacyjnej na Babich Dołach, zagospodarowanej w ramach rewitalizacji fragmentu dzielnicy, stanęła altana – miejsce koncertów i wydarzeń plenerowych. Jej projekt przygotowano w Laboratorium Innowacji Społecznych, a koszt prac sfinansowała Rada Dzielnicy.


Babie Doły to najmniejszy z gdyńskich obszarów rewitalizacji – ale z ogromnym potencjałem, który dzielnica zawdzięcza swojemu położeniu. Jednym z celów zmian dla tej części Gdyni było podkreślenie jej walorów, zachęcenie do korzystania z nich przez większe niż dotąd grono mieszkańców i wprowadzenie infrastruktury, dzięki której można ciekawie spędzić czas. Jednocześnie ważne było, by nie stracić kameralnego, naturalnego charakteru dzielnicy.
Jednym z zadań, których szczegóły wypracowano podczas konsultacji z mieszkańcami i przy dużym zaangażowaniu Rady Dzielnicy było zagospodarowanie polany rekreacyjnej.

ikona