1510 (1210) 2022-09-30 - 2022-10-06

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych – Oksywie, Babie Doły, Pogórze i Obłuże

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, iż w dniach 6-7 października prowadzona jest na terenie OKSYWIA, BABICH DOŁÓW, POGÓRZA I OBŁUŻA Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych, podczas której mieszkańcy mają możliwość oddania ze swoich domów i mieszkań odpadów niebezpiecznych.

W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
 • resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki,
 • aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin i owadobójcze,
 • świetlówki, żarówki energooszczędne (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym),
 • termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • zużyte tonery,
 • przepracowane oleje, smary, środki do kopserwacji metali,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek),
 • odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami
 • kompletny drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
Harmonogram odbiorów:
OKSYWIE, BABIE DOŁY – 06.10
 • godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Zielona 53,
 • godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Godebskiego 8,
 • godz. 10.20 – V Liceum Ogólnokształcące ul. Dickmana 14,
 • godz. 11.00-11.40 – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cechowa 22 (rejon Obłuże),
POGÓRZE, OBŁUŻE – 7.10.
 • godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Unruga 88,
 • godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Sucharskiego 10,
 • godz. 10.20 – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Porębskiego 21,
 • godz. 11.00 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Dąbka 277,
 • godz. 11.40 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Płk. Dąbka 207,
 • godz. 12.20-13.00 – Zespół Szkół Katolickich, pl. św. Andrzeja 2.
Przypominamy o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych do stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON).
Szczegóły, terminy, lokalizacja i warunki zbiórki znajdują się na www.kzg.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

ikona