1510 (1210) 2022-09-30 - 2022-10-06

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5557/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 września 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 171 m² położonej w Gdyni przy ul. Palmowej/ul. Gruszkowej 6, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 410, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017304/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowa, zagospodarowanie terenu sąsiedniego, celem poprawy funkcjonalności prowadzonej działalności. Wykaz opublikowano na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na okres 21 dni od 28 września 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do:
1) Zarządzenia nr 5533/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 września 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 81 m² położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej, obręb 0023 Pogórze, obejmującej część działki nr 853, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00018072/2; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
2) Zarządzenia nr 5534/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 września 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 336 m² położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, obręb 0012 Cisowa, obejmującej część działki nr 380, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017302/7; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: miejsca postojowe obsługujące salon samochodowy.
3) Zarządzenia nr 5532/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 września 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 295 m² położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej 31, obręb 0029 Witomino – Leśniczówka, obejmującej działkę nr 931 i działkę nr 951, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004795/5; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Teren zabudowany jest budynkiem mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Wykazy zostały opublikowane na internetowej stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 26 września 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5235/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.07.2022r., nieruchomości, o powierzchni 20 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Abrahama w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 2046 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023800/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową – punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 26.09.2022r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (www.eto.um.gdynia.pl) wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej „38A”, oznaczonej jako działka nr 1843, obręb 0023_Pogórze, o pow. 652 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00047971/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz – załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5505/22/VIII/P z 13.09.2022 r., wywieszono na okres od 26.09.2022 r. do 17.10.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl/), wykazu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5474/22/VIII/P z 6.09.2022 r., nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej, o powierzchni: 1) 284 m2, 2) 168 m2, 3) 87 m2; oznaczonych jako części działek nr 487, 440/2, 445/1 obręb 0017 Karwiny, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00005909/5, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 26.09.2022 r. do 17.10.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (www.eto.um.gdynia.pl) wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej „38A”, oznaczonej jako działka nr 1843, obręb 0023_Pogórze, o pow. 652 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00047971/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz – załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5505/22/VIII/P z 13.09.2022 r., wywieszono na okres od 26.09.2022 r. do 17.10.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5235/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.07.2022r., nieruchomości, o powierzchni 20 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Abrahama w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 2046 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023800/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową – punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 26.09.2022r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.ikona