1510 (1210) 2022-09-30 - 2022-10-06

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

30 września 2022r. upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Wpłaty można dokonać na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W tytule przelewu należy podać:
– III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol;
– adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
Kopie dowodów wpłaty należy przesłać mailem na adres:
wobywatelski@gdynia.pl

ikona