1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

W rewitalizowanej części Witomina (zachodnia część dawnej Radiostacji) prowadzony jest projekt, w ramach którego dorośli i młodzież od 13. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Ze wsparcia mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy obszaru rewitalizacji, czyli ulic:
– Chwarznieńskiej: nr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34a, 34b, 34c, 36, 38, 38a, 38b, 40a, 40b, 126, 126a, 128, 128a, 130, 132, 136-138
– Nauczycielskiej, Pogodnej, Rolniczej, Sosnowej, Strażackiej, Uczniowskiej, Widnej i Żywicznej (całość).
Zapisy pod nr. tel. 727 506 030 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Projekt realizowany jest w partnerstwie gminy miasta Gdyni z Fundacją Inicjatyw Twórczych Fordewind.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ikona