1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.


Z oferty oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem.
Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno- informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty.
Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.
Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godz. 17.00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek – w godz. 14.00-15.00 w piątek.
Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również na dany dzień od godz. 7.30.
Rejestracja odbywa się pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl.

ikona