1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Erasmus+ w Zespole Szkół Hotelarsko‑Gastronomicznych

Uczniowie i nauczyciele z Turcji gościli w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, a gdyńska szkoła uczestniczy w nim już od kilku lat.

Tym razem działania projektowe skupiają się na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz jego wpływie na tożsamość ludzi i ich potencjału.


W ramach spotkania, w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych odbywały się m.in. warsztaty kulinarne, nauka tańca ludowego, zapoznanie z repertuarem polskich i tureckich piosenek oraz warsztaty z malowania prowadzone przez lokalną artystkę Dorotę Wnuczyńską.
Zarówno uczniowie tureccy jak i polscy przygotowali prezentacje o projekcie i dziedzictwie kulturowym swoich krajów, tę wiedzę przekazywali nauczycielom i uczniom, podczas prowadzonych przez siebie zajęć.
Nauczyciele tureccy mieli możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez polskich nauczycieli. Odbyły się wycieczki kulturoznawcze po Gdyni, Sopocie, Gdańsku Głównym, Gdańsku Oliwie i Malborku, była także możliwość wysłuchania koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej i zwiedzenia muzeów.

ikona