1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla gdynian – cz. 4, 5 i 6

Prezentujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Gdyni:

Cz. 4 – Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

1. Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. 58 625 93 63, e-mail: profilaktyka@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy;
2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – wsparcie i porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia, tel. 58 621 61 35, e-mail: opitu@opitu.pl, www.opitu.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy;
3. Poradnia Leczenia Uzależnień – wsparcie i porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia, tel. 58 620 88 88, e-mail: narko@opitu.pl, www.opitu.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy;
4. Pomarańczowa Linia – porady dla rodzin i bliskich osób uzależnionych, ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź, tel. 801 14 00 68, e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl, www.pomaranczowalinia.pl , pon-pt 14.00-20.00, kryteria dostępu: rodziny i bliscy osób uzależnionych.

Cz. 5 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ul. Śląska 48, 81-310 Gdynia, tel. 58 627 33 60, e-mail: k.zolkos-morgonska@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej;
2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, infolinia 800 120 002 dyżur całodobowy, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info, www.niebieskalinia.org, informacje dotyczące dni i godzin działalności pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej.

Cz. 6 – Interwencja kryzysowa

1. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – monitorowanie bezpieczeństwa, al. Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa, tel. 47 72 16 900, 785 700 177, e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl, www.rcb.gov.pl, dyżur całodobowy, kryteria dostępu: świadek zagrożenia kryzysowego.

ikona