1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Oferta Dziennego Odziału Psychiatrycznego

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (ul. Pułaskiego 4) oferuje pomoc w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (Rondo Bitwy pod Oliwą 1). Oddział prowadzi terapię dla osób z zaburzeniami depresyjnymi lub/i nerwicowymi, osób w sytuacji kryzysu psychicznego z wykluczeniem zaburzeń psychotycznych i zachowań spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz upośledzenia umysłowego.

Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób w wieku 18-60 lat. Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacjami, na które można umówić się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji oddziału dziennego.
Wymagane jest skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności) w tym również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mającego umowę z NFZ.
Zajęcia odbywają się w 2 grupach terapeutycznych, cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące i odbywa się w trybie dziennym, zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00. Pacjenci mają zapewniony jeden posiłek.
Terapia prowadzona jest w oparciu o formy pracy w grupie: psychoterapia grupowa, psychodrama, psychorysunek, społeczność terapeutyczna, psychoedukacja oraz farmakoterapia. Terapia zajęciowa: plastyczna, malarstwo, rysunek, zajęcia integracyjne, muzykoterapia itp.
Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.
Rejestracja i kontakt pod nr. tel. 531 565 525.

ikona