1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Trwa remont schodów przy ul. Podjazd

Ruszył remont schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej. Prace są wykonywane w ramach zadań inwestycyjno-remontowych ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne.


O poprawę stanu technicznego wspominanych schodów wnioskowali mieszkańcy. Prace potrwają około półtora miesiąca. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ ze schodów codziennie korzysta wielu mieszkańców Gdyni oraz podróżni.
Na czas prac schody są wyłączone z użytkowania. Alternatywne przejście zostało zapewnione istniejącymi kładkami: pieszą oraz pieszo-rowerową w rejonie ul. Podjazd. O zmianach pieszych informują znaki.
Schody po modernizacji zachowają swój dotychczasowy przebieg. Wykonane będą z elementów betonowych i wyposażono w nowe poręcze. Odtworzony zostanie również podjazd dla wózków. Wykonawca wyczyści również kamienny murek.
Koszt robót to 145 000 zł. Prace są realizowane w ramach zadań inwestycyjno-remontowych ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne.

ikona