1513 (1213) 2022-10-21 - 2022-10-27

Wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Gryfa Pomorskiego gotowe

Na ul. Gryfa Pomorskiego w trzech lokalizacjach, powstały wyniesione przejścia dla pieszych. Prace zrealizował Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Wyniesione przejścia dla pieszych mają na celu uspokojenie ruchu kołowego. Aby bezpiecznie przejechać przez takie przejście, konieczne jest zredukowanie prędkości, co pozwala pieszym swobodnie i bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.
To kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego w Wielkim Kacku, którą zainicjowali mieszkańcy. Prace są realizowane w ramach kolejnego etapu zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2020, przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Autorem projektu jest Kajetan Lewandowski.
W ramach zadania wcześniej powstało również oświetlenie wzdłuż ul. Starodworcowej, wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Źródło Marii oraz progi zwalniające na ul. Górniczej.
Nowe wyniesione przejścia dla pieszych powstały:
  • przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 (w pobliżu sklepu Merkus),
  • przy skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Lipową, Zwinisławy i Myśliwską (na wysokości budynku zlokalizowanego przy ul. Lipowej 15),
  • przy skrzyżowaniu ul Gryfa Pomorskiego z ul. Szefki.
Prace zostały już zakończone. Wyniesione przejścia dla pieszych zostały zbudowane z kostki brukowej, następnie zostaną odpowiednio oznakowane. W ramach prac przebudowana została też kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetleniowa.

ikona