1514 (1214) 2022-10-28 - 2022-11-03

Dzień Wszystkich Świętych. Jak dojechać na cmentarze?

Funkcjonariusz wskazujący drogę dla autobusu na parkingu przy cmentarzu.

Gdynia jak zawsze podejmuje działania, które mają ułatwić mieszkańcom dotarcie na największe cmentarze w mieście.// fot. ZKM Gdynia

Jak dojechać do największych gdyńskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych? Zapowiadamy zmiany w organizacji ruchu i dodatkowe kursy autobusów od 26 października do 2 listopada.  


Od 29 października do 2 listopada cmentarze komunalne będą otwarte przez całą dobę. W tym okresie, w związku z organizacją dnia Wszystkich Świętych i przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).

Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 28.10. i po 2.11. w tych samych godzinach.

Biura ZCK przy ul. Witomińskiej i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie 29 i 31.10 będą czynne dla interesantów w godz. 8.00-15.00.

Na stronie internetowej zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych, zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego oraz wgląd do wirtualnych spacerów po cmentarzach.

Zmiany w organizacji ruchu: Cmentarz komunalny przy ul. Witomińskiej w Gdyni

Od 29 października (sobota) do 1 listopada (wtorek) na ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską. Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich i rowerzyści. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, będą mogli dostać się w rejon cmentarza tylko od ul. Kieleckiej.
 
Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską będą mogły skręcić jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. Marsz. Piłsudskiego (węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni będzie można przejechać jedynie wiaduktem przebiegającym nad jezdnią al. Marsz. Piłsudskiego. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską.
Na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można pojechać tylko w prawo w ul. Rolniczą.
 
Na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.
Podobnie jak w ubiegłych latach będzie można parkować na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza (po stronie cmentarza). Na końcu tego odcinka zostanie wyznaczony tymczasowy postój taksówek. Natomiast postój znajdujący się naprzeciwko budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie zawieszony. Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Na parkingu przy bramie cmentarza będzie pętla autobusowa.
Zmiany w organizacji ruchu: Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej w Gdyni

Między 29 października a 1 listopada po obu stronach ul. Spokojnej – od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i ta droga – będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania. Z wlotu ul. Spokojnej na skrzyżowanie z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu przy ul. Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Zmiany w organizacji ruchu: Cmentarz Marynarki Wojennej przy ul. A. Muchowskiego

Od 29 października do 1 listopada na ulicach Miegonia oraz Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.Zmiany w organizacji ruchu: Cmentarz komunalny w Kosakowie

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada 2022 roku. Tego dnia zostaje wprowadzony:

 • objazd do cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej przez wieś Pierwoszyno prowadzi ulicami Żeromskiego – Kaszubską – Rumską – Rzemieślniczą;
 • zakaz zatrzymywania się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej. Nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej;
 • zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ul. Żeromskiego – na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej. Nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej;
 • zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Leśnej – na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej;
 • ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej – w kierunku ul. Rumskiej – do ul. Chrzanowskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej


Wzmożona obsługa komunikacyjna nekropolii w Gdyni oraz w obsługiwanych gdyńską komunikacją miejską gminach sąsiednich, realizowana będzie w dniach od 26 października do 2 listopada. Dojazd w bezpośrednią bliskość cmentarzy możliwy jest wyłącznie transportem zbiorowym. W wielu miejscach autobusy i trolejbusy traktowane będą priorytetowo w stosunku do samochodów osobowych. W dniach od 30 października do 2 listopada zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i kierowcy, a także pojazdy wypożyczone z innych miast, w innych niż gdyńskie barwach.

Zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej w dojazdach na cmentarze. Pełne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: zkmgdynia.pl.

Dodatkowa obsługa komunikacyjna w poszczególne dni przedstawia się następująco:


Środa – piątek, 26-28 października

Obowiązują stałe rozkłady jazdy, ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Obsługę linii 105 – dowożącej pasażerów do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie – zapewnia się autobusami przegubowymi. Linia 190 do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni w razie potrzeb wzmacniana będzie dodatkowymi autobusami, poza stałym rozkładem jazdy.


Sobota – niedziela, 29-30 października

Obowiązują stałe rozkłady jazdy (w sobotę – sobotnie, w niedzielę – świąteczne), od których wprowadza się odstępstwa opisane poniżej.

Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają dwie linie:

 • Linia 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa – 10 Lutego (z powrotem: Władysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV – al. Piłsudskiego – Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 7:30-18:30, z kursami nie rzadziej niż co 5 minut w porach największego ruchu pasażerskiego i nie rzadziej niż co 15 minut w skrajnych godzinach;
 • Linia 392, na trasie: Witomino Leśniczówka – II MPS – Wielkokacka (wybrane kursy: Stawna – Polna – Długa) – Małokacka – Olimpijska – Sportowa – Górskiego – Droga Gdyńska – Śląska – Warszawska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, funkcjonująca w godz. 9-18, z kursami co 20 minut.

Linie 141 i 190
obsługują rejon cmentarza tylko w kursach z Witomina wykonywanych do godz. 8 i po godz. 19. W czasie funkcjonowania linii 392 zawiesza się kursy linii 190.

Midibusy linii 203 i 204 na Działkach Leśnych kursować będą ulicami: Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką, z pominięciem ulic Kwidzyńskiej i Zjazdowej.

Linie 173 i 197 – obsługa autobusami przegubowymi.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewniają dwie linie:

 • linia 105, funkcjonująca na stałej trasie, w godz. 8:30-18:30;
 • linia 305, na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 9-17.

Obie linie obsługują autobusy przegubowe, z kursami łącznie co 15 minut.

Dojazd do cmentarzy w Rumi zapewniają linie:

 • linia 84 i 86, funkcjonujące na stałych trasach, zgodnie ze stałymi rozkładami jazdy;
 • linia 386, na trasie: Stara Rumia Cmentarz – Chełmińska – Dębogórska – Gdańska – Dąbrowskiego – Rumia Dworzec PKP – Sobieskiego – Górnicza – Hutnicza – Rumia Cmentarz Komunalny, w godz. 9-17, z częstotliwością co 30 minut.
 • Dojazd do cmentarzy w Sopocie

Na ul. Malczewskiego w Sopocie wprowadzony zostaje jeden kierunek ruchu (od al. Niepodległości do Brodwina). Trolejbusy linii 181 w kierunku Sopotu Reja oraz autobusy linii 187 w kierunku Dolnego Sopotu kursują przez Kamienny Potok. Trasy linii w kierunkach powrotnych, nie ulegają zmianie.

Na linii 187 zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów w godz. ok. 8-17 do 20 minut.


Poniedziałek, 31 października

Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie wolne od nauki szkolnej, od których wprowadza się odstępstwa opisane poniżej.

Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają dwie linie:

 • linia 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa – 10 Lutego (z powrotem: Władysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV – al. Piłsudskiego – Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 7:30-18:30, z kursami nie rzadziej niż co 5 minut w porach największego ruchu pasażerskiego i nie rzadziej niż co 15 minut w skrajnych godzinach;
 • linia 392, na trasie: Witomino Leśniczówka – II MPS – Wielkokacka (wybrane kursy: Stawna – Polna – Długa) – Małokacka – Olimpijska – Sportowa – Górskiego – Droga Gdyńska – Śląska – Warszawska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 9-18, z kursami co 20 minut.
 • Linie 141 i 190 obsługują rejon cmentarza tylko w kursach z Witomina wykonywanych do godz. 8 i po godz. 19. W czasie funkcjonowania linii 392 zawiesza się funkcjonowanie linii 190.

Midibusy linii 204 na Działkach Leśnych kursują ulicami: Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką, z pominięciem ulic Kwidzyńskiej i Zjazdowej.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewniają dwie linie:

 • linia 105, funkcjonująca na stałej trasie, w godz. 6:30-20;
 • linia 305, na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Pierwoszyno – Kosakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 9-17.
Obie linie obsługują autobusy przegubowe, z kursami łącznie co 15 minut.

Dojazd do cmentarzy w Rumi zapewniają linie:

 • linie 84 i 86, funkcjonujące na stałych trasach, zgodnie z powszednim rozkładem jazdy;
 • linia 386, na trasie: Stara Rumia Cmentarz – Chełmińska – Dębogórska – Gdańska – Dąbrowskiego – Rumia Dworzec PKP – Sobieskiego – Górnicza – Hutnicza – Rumia Cmentarz Komunalny, w godz. 9-17, z częstotliwością co 30 minut.

Dojazd do cmentarzy w Sopocie:

Na ul. Malczewskiego w Sopocie obowiązuje jeden kierunek ruchu (od al. Niepodległości do Brodwina). Trolejbusy linii 181 w kierunku Sopotu Reja oraz autobusy linii 187 w kierunku Dolnego Sopotu kursują przez Kamienny Potok. Trasy linii w kierunkach powrotnych, nie ulegają zmianie.


Wtorek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, od których wprowadza się odstępstwa opisane poniżej.

Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają dwie linie:
 • linia 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa – 10 Lutego (z powrotem: Władysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV – al. Piłsudskiego – Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 6:45-21;
 • linia 392, na trasie: Witomino Leśniczówka – II MPS – Wielkokacka (wybrane kursy: Stawna – Polna – Długa) – Małokacka – Olimpijska – Sportowa – Górskiego – Droga Gdyńska – Śląska – Warszawska – Witomińska – Cmentarz Witomiński, w godz. 8-19.
Na linii 390 zaplanowano kursy z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (w porach największego ruchu pasażerskiego – tj. przez większą część dnia – odjazdy nawet co 1 minutę i nie rzadziej niż co 10 minut w skrajnych godzinach funkcjonowania).

Linia 392 funkcjonuje z częstotliwością co 15 minut – obsługiwana autobusami elektrycznymi.

Linie 141 i 190 obsługują rejon cmentarza tylko w kursach z Witomina wykonywanych do godz. 7 i po godz. 21. W czasie funkcjonowania linii 392 zawiesza się kursy linii 190.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewniają dwie linie:
 • linia 105, funkcjonująca na stałej trasie, w godz. 7-19:30;
 • linia 305, na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Pierwoszyno – Kosakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 8-17:30.
Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu w rejonie cmentarza, autobusy obu linii kursują do Cmentarza przez Pierwoszyno. Obie linie obsługują pojazdy przegubowe, z łączną częstotliwością kursów co 5 minut, przy czym na linii 105 – co ok. 30 minut.

Dojazd do Mechelinek zostaje zapewniony przez linię zastępczą 905 funkcjonującą na trasie: Mechelinki – Mosty – Kosakowo Złote Piaski – Cmentarz Komunalny – Kosakowo – Pierwoszyno – Mechelinki.

Do obsługi Cmentarza w Kosakowie przewidziano także dodatkową linię 273, na trasie: Gdynia Chylonia Dworzec PKP – Cisowa Sibeliusa – Rumia: Sobieskiego – Rumia Dworzec PKP – Starowiejska – Derdowskiego – Dębogórska – Żołnierzy I Dywizji WP – Kazimierz – Kosakowo: Rzemieślnicza – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni zaplanowano trasą linii 173, przez Dębogórze. Kursy zaplanowano w godz. 8:30-17:30 co 20-40 minut, w koordynacji z kursami na linii 173.

Dojazd do Cmentarzy w Rumi zapewniają linie:
 • linia 373, na trasie: Chylonia Dworzec PKP – Kartuska – Morska – Sobieskiego – Górnicza – Hutnicza – Rumia Cmentarz Komunalny, w godz. ok. 9-17, z kursami co 10 minut;
 • linia 386, na trasie na trasie: Stara Rumia Cmentarz – Chełmińska – Dębogórska – Gdańska – Dąbrowskiego – Starowiejska – Rumia Dworzec PKP – Sobieskiego – Górnicza – Hutnicza – Rumia Cmentarz Komunalny, w godz. 7-17:30, z kursami w zależności od potrzeb, przez większą część dnia odjazdy nawet co 2 minuty i nie rzadziej niż co 10 minut w skrajnych godzinach funkcjonowania.
Dojazd do cmentarzy w Sopocie

Do ok. godz. 20 na ul. Malczewskiego w Sopocie obowiązuje jeden kierunek ruchu (od al. Niepodległości do Brodwina). Trolejbusy linii 181 w kierunku Sopotu Reja oraz autobusy linii 187 w kierunku Dolnego Sopotu kursują przez Kamienny Potok. Trasy linii w kierunkach powrotnych, nie ulegają zmianie.

Na linii 187 zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów w godz. ok. 8.30-19 do 10-15 minut.
Pozostałe, najistotniejsze zmiany w komunikacji miejskiej
Na linii 26, obsługującej cmentarze w Cisowie, Leszczynkach i Witominie, w godz. 9-17 podwaja się częstotliwość kursowania, do 10 minut.
Na linii 197, obsługującej cmentarze w Cisowie, Leszczynkach i na Oksywiu, w godz. 9-17 zwiększa się częstotliwość do 20 minut.

Aby ułatwić dojazd w pobliże cmentarzy w Cisowie, Leszczynkach, Witominie i Małym Kacku, uruchamia się linię trolejbusową 327, na trasie: Cisowa Sibeliusa – Morska – Warszawska – Węzeł Wzgórze św. Maksymiliana – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Chwaszczyńska – Nowowiczlińska – Karwiny Nowowiczlińska, w godz. 9-17 z kursami co 20 minut.

Dojazd do cmentarza przy ul. Spokojnej zapewni linia 380, na trasie: Mały Kack Sandomierska – Redłowo SKM – Stryjska – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Spokojna Cmentarz. Kursy na linii 380 zaplanowano co 30 minut.

Uruchomia się dodatkowe kursy na linii 102 o godz. 16:16 z Chyloni i 16:26 z pl. Kaszubskiego.

W godz. 8-17, na podstawie specjalnego rozkładu jazdy, na trasie Rumia – Łężyce – Gdynia Chylonia, uruchamia się linię 288.
Ze względu na spodziewane utrudnienia w przejeździe, linia 86 w Rumi funkcjonuje w relacji do ul. Podmokłej (zamiast do Cmentarza Komunalnego).

Midibusy linii 204 na Działkach Leśnych kursują ulicami: Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką, z pominięciem ulic Kwidzyńskiej i Zjazdowej.
Nie funkcjonują linie midibusowe 203 i 287.


Środa, 2 listopada

Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

W godz. 9-16 podwojona zostaje częstotliwość kursowania autobusów linii 190 (kursy co 7-8 minut).

Uruchomiona zostaje linia 305, na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Kosakowo Cmentarz Komunalny, w godz. 9-16.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie
zapewniają naprzemiennie autobusy linii 105 i 305, kursujące z łączną częstotliwością co 15 minut, na stałej trasie w Kosakowie.


Bezpłatne wolnobieżne pojazdy elektryczne

Na Cmentarzu Witomińskim w dniach od 27 października do 1 listopada w godz. 9.00-17.00 co 30 lub 15 minut kursować będą wolnobieżne pojazdy elektryczne.Na cmentarzu w Kosakowie w dniach od 27 października do 1 listopada w godz. 9.00-17.00 co 30 lub 20 minut kursować będą wolnobieżne pojazdy elektryczne.

 • ikonaOpublikowano: 27.10.2022 11:12
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 27.10.2022 11:12
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona