Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1514 (1214) 2022-10-28 - 2022-11-03

Ogłoszenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych

Od 29 października do 2 listopada cmentarze komunalne będą otwarte przez całą dobę. W tym okresie, w związku z organizacją dnia Wszystkich Świętych i przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).


Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 po 2.11.
Biura ZCK przy ul. Witomińskiej i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie 29 i 31.10 będą czynne dla interesantów w godz. 8.00-15.00.
Na stronie internetowej zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych, zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego oraz wgląd do wirtualnych spacerów po cmentarzach.
***
Na Cmentarzu Witomińskim w dniach 27.10-1.11 w godz. 9.00-17.00 co 30 (spod bramy głównej, linia czerwona) lub 15 min (linia żółta, spod kolumbarium) kursować będą bezpłatne wolnobieżne pojazdy elektryczne.

meleksy na Witominie - mapa

Na cmentarzu w Kosakowie w dniach 27.10-1.11 w godz. 9.00-17.00
co 30 lub 20 min kursować będą bezpłatne wolnobieżne pojazdy elektryczne.
meleksy w Kosakowie - mapa

ikona