Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1514 (1214) 2022-10-28 - 2022-11-03

Zakup i sprzedaż węgla przez Gminę Gdynia

Zakup i sprzedaż węgla przez gminę Gdynia:


  • na tę chwilę nie ma jeszcze przepisów, które umożliwiają zakup i dystrybucję węgla przez miasto. Ustawa została uchwalona przez Sejm 20 października i skierowana do Senatu;
  • nie wiemy, jaka będzie jakość węgla, który zostanie dostarczony samorządom przez firmy państwowe;
  • na dziś ustalona cena, po której mieszkańcy będą mogli kupić węgiel to 2000 zł brutto za tonę. Obecne zapisy nie rozstrzygają kwestii transportu, którego koszt powinien być wliczony w cenę zakupu;
  • na jedno gospodarstwo będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla (1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023);
  • uprawnione do zakupu są osoby fizyczne z gospodarstw domowych, które są wpisane lub złożyły wniosek o wpis do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia włącznie (lub po tej dacie, w przypadku gospodarstw, które pierwszy raz zgłaszają się do bazy). Po drugie, muszą być uprawnione do otrzymania dodatku węglowego;
  • aby kupić węgiel po cenie preferencyjnej, trzeba będzie złożyć wniosek do Urzędu Miasta Gdyni;
  • kiedy tylko odpowiednie przepisy wejdą w życie, mieszkańcom zainteresowanym zakupem węgla zostanie przekazana informacja o kolejnych krokach, jakie powinni podjąć.
Aktualnie miasto nie ma możliwości sprzedaży węgla.
Stan na dzień 26 października.

ikona