1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Gdynia z grantem od Bloomberg Philanthropies

Gdynia znalazła się wśród 19 europejskich miast, które otrzymały grant od Bloomberg Philanthropies na transformację przestrzeni publicznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wszystko w ramach programu Asphalt Art Initiative.

Dotacja w wysokości 25 tysięcy dolarów zostanie przeznaczona na realizację projektu „Koda”. Zakłada on stworzenie muralu i bezpiecznej przestrzeni przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 na Wzgórzu św. Maksymiliana.
Asphalt Art Initiative to program, który promuje wizualne działania artystyczne na drogach, placach, skrzyżowaniach, chodnikach i innych przestrzeniach miejskich, z których korzystają piesi. Chodzi o to, aby wykorzystać sztukę i design w celu poprawy jakości infrastruktury (zwłaszcza drogowej), zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ożywienia niektórych obszarów miejskich i aktywizacji lokalnej społeczności. W jego ramach wybrane miasta dostają dotacje na transformację ulic i przestrzeni publicznych przez wdrożenie rozwiązań, które łączą w sobie funkcjonalność i wysokie walory estetyczne.
Tegorocznych zdobywców grantów ogłoszono podczas szczytu Bloomberg CityLab 2022 w Amsterdamie. Tym razem wyróżniono 19 europejskich miast. Wśród nich jest Gdynia. Nasze miasto doceniono w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa pieszych”. W efekcie Gdynia otrzyma 25 tysięcy dolarów na realizację projektu „Koda”. Ma on na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 na Wzgórzu św. Maksymiliana.
Przedsięwzięcie zakłada włączenie dzieci głuchych w życie okolicy. Ma też uwrażliwić lokalną społeczność i pokazać, jakie są potrzeby tej grupy uczniów ZSO nr 6. Dlatego w realizację projektu będą zaangażowani nauczyciele, rodzice, dzieci oraz mieszkańcy.
Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na 2023 rok.
Asphalt Art Initiative to inicjatywa inspirowana projektem zrealizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rewitalizacji ulic Nowego Jorku, kiedy burmistrzem tego miasta był Michael R. Bloomberg (2002-2013).

ikona