1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 51

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 wraz z Radą Dzielnicy Kamienna Góra zapraszają 26 listopada w godz. 10.00-14.00 na obchody 60-lecia „Szkoły na Kamiennej Górze” (ul. Słowackiego 53).


W placówce od powstania w 1961 roku działały: Szkoła Podstawowa nr 27, Zespół Szkół nr 8, Gimnazjum nr 11, a od 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 51.
W programie obchodów: część oficjalna, program artystyczny w wykonaniu uczniów, okolicznościowe wystawy, prezentacja dorobku oraz spotkanie towarzyskie.
Osoby, które zechcą wziąć udział w obchodach jubileuszu szkoły (absolwenci, byli pracownicy, rodzice oraz sympatycy szkoły), proszone są o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 58 621 72 24 do 20 listopada.

ikona