1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Nowa izba przyjęć i interna w Szpitalu Morskim

27 października w Szpitalu Morskim im. PCK otwarto świeżo wyremontowane główną izbę przyjęć oraz oddział chorób wewnętrznych. Koszt obu inwestycji to blisko 16 mln zł.

Główna izba przyjęć znajduje się na parterze w budynku nr 3. Po przebudowie jej powierzchnia użytkowa wynosi 870 m2. W ramach projektu dobudowano zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą kolejno na pierwsze i drugie piętro budynku nr 4.
W ramach inwestycji wykonano prace rozbiórkowe i budowlane związane z wykonaniem i wykończeniem ścian, posadzek, sufitów podwieszonych oraz miejscowych obudów kanałów wentylacyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej.
Wykonano także m.in. nową wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z funkcją chłodzenia.
Projekt o nazwie „Utworzenie głównej izby przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni” kosztował 10 136 000 zł. Z czego środki unijne RPO WP 2014-2020 to 6 mln zł, środki samorządu województwa pomorskiego – 4 mln zł, a pozostała kwota to środki własne spółki.
Oddział chorób wewnętrznych rozmieszczono na dwóch piętrach na powierzchni użytkowej 655 m2.
W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane i prace instalacyjne w budynku nr 2. A także instalacji: wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, wewnętrznych instalacji niskoprądowych SSP i oddymiania klatek schodowych K1 i K2.
Projekt „Przebudowa i remont I i II piętra budynku nr 2 na oddział chorób wewnętrznych” kosztował 5 760 000 zł, z czego środki samorządu województwa pomorskiego to 5 340 000 zł, a środki Szpitali Pomorskich – 414 000 zł.

ikona