1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, że 10 listopada na terenie dzielnic Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo zostanie przeprowadzona Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych, podczas której mieszkańcy mają możliwość oddania ze swoich domów i mieszkań odpadów niebezpiecznych.

W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane będą:
 • resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki,
 • aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i owadobójcze,
 • świetlówki, żarówki energooszczędne (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • zużyte tonery,
 • przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek),
 • odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami
 • oraz kompletny drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
Harmonogram odbioru:
 • godz. 8.30 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13,
 • godz. 9.00 – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186,
 • godz. 9.30 – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192 (wjazd od ul. Lubawskiej),
 • godz. 10.00 – XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Wejherowska 55,
 • godz. 10.30 – Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Gospodarska 1,
 • godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227,
 • godz. 11.30 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, ul. Raduńska 21,
 • godz. 12.00-12.30 – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43 (postój z tyłu szkoły).
Zużyte sprzęty oraz pozostałe odpady niebezpieczne można oddać w stacjonarnych punktach. Szczegóły na www.kzg.pl.

ikona