1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Tulipany połączyły szkolną społeczność

20 października w Szkole Podstawowej nr 31 przeprowadzono akcję „Sadzimy pole tulipanów” zainicjowaną przez Radę Rodziców. Wzięły w niej udział dzieci z klas IV i panie na co dzień uczące przyrody w tych klasach.


Akcja miała na celu uczenie dzieci postaw ekologicznych, ozdobienie terenu wokół szkoły oraz zintegrowanie nowo powstałych klas IV.
Dzięki tej akcji, dzieci zdobyły praktyczną wiedzę dotyczącą sadzenia i pielęgnowania roślin oraz cyklu wegetacyjnego roślin.
Na skwerze przed szkołą uczniowie posadzili wspólnie ponad 150 cebulek tulipanów.
Teraz czekają na wiosnę i efekt ich pracy – barwne pole tulipanów.

ikona