1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Wspieramy się

Fundacja Wielkie Rzeczy zaprasza na bezpłatne wydarzenia w ramach projektu „Zaopiekowani”.


5.11 od godz. 9.30 odbędą się bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami (ul. Nagietkowa 77).
Szczegóły w zakładce wydarzenia na profilu Facebook Fundacja Wielkie Rzeczy.
Projekt „Zaopiekowani” – wsparcie rodziców, opiekunów, rodzeństwa dzieci i zależnych osób dorosłych z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem narzędzi z obszarów fizjoterapii, rozwoju osobistego, aktywizacji społecznej (w tym kulturalnej) oraz zawodowej finansowany jest ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są w dyspozycji Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

ikona