Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1515 (1215) 2022-11-04 - 2022-11-17

Z „Pracownią” łatwiej o pracę

Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” wspiera mieszkańców Gdyni zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W programie czeka na nich szereg form wsparcia, ale to również szansa dla pracodawców, którzy mogą zyskać wyszkolonego i kompetentnego pracownika. Ze wsparcia skorzystało już 606 osób, a 251 zdobyło stałe zatrudnienie. Rekrutacja trwa, udział jest bezpłatny.


„Pracownia” czeka na osoby szukające pracy lub chcące podnieść kwalifikacje, korzystające ze wsparcia miejskich instytucji (np. PUP, MOPS) bądź posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. By się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl, przesłać go pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych ul. Żeromskiego 31 lub złożyć osobiście w biurze Centrum Integracja (ul. Traugutta 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00), bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: pracownia@lis.gdynia.pl. W razie pytań można dzwonić pod nr. tel. 58 727 39 24.
Do projektu może dołączyć jeszcze 178 osób, a 52 osoby mogą skorzystać z podnoszących kwalifikacje szkoleń w zakresie m.in. podstawowej obsługi komputera z certyfikatem ECDL, testowania oprogramowania z certyfikatem ISTQB, podstaw grafiki komputerowej, a także szkoleń.
Liderem projektu „Pracownia” jest Laboratorium Innowacji Społecznych, działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Gospodarczą.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona