1517 (1217) 2022-11-25 - 2022-12-01

1000 tabletów trafiło do szkół dzięki UNICEF-owi

Do Gdyni dotarł pierwszy sprzęt, który został zakupiony dzięki wsparciu UNICEF-u. To 1000 nowych tabletów. Będą z nich korzystać uczniowie gdyńskich szkół.


12 lipca prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu podpisali memorandum o współpracy z UNICEF-em. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci reprezentował dr Rashed Mustafa Sarwar, koordynator biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. To memorandum dało miastu możliwość aplikowania o pomoc finansową na rzecz dzieci. Zakontraktowana kwota wsparcia to blisko 32 mln zł.
Gdynia stała się drugim domem dla wielu dzieci z Ukrainy, ale nie tylko. W naszych szkołach uczą się też osoby z Białorusi, Afganistanu, Rosji, Indii i wielu innych krajów świata. Dlatego szereg zaplanowanych działań to aktywności integrujące gdyńskie środowisko edukacyjne, a także społeczność miasta. Dzięki wsparciu UNICEF-u do gdyńskich szkół trafiło 1000 tabletów marki Huawei. Sprzęt przekazano do bibliotek w 65 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym do placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jednak przede wszystkim tablety trafiły do szkół, w których uczy się najwięcej ukraińskich dzieci. Wszyscy uczniowie będą mogli je wypożyczać na czas zajęć i w ten sposób wspierać swój proces edukacji. Wartość sprzętu to około 760 tys. złotych. To nie jedyne wsparcie, jakie UNICEF oferuje gdyńskiemu systemowi edukacji. Do szkół trafią również komputery, które posłużą nauczycielom, ale także dodatkowe fundusze na organizację wydarzeń integracyjnych. Olbrzymia pula środków została przeznaczona także na dodatkowe lekcje języka angielskiego czy matematyki, ale także zajęcia Otwartych Szkół.

ikona