1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Akcja Zima! Gdzie dzwonić?

Gdzie dzwonić, gdy na drogach biało?


Referat Planowania i Standaryzacji LIZUD przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców dotyczące dodatkowych potrzeb odśnieżenia dróg gminnych, chodników czy ścieżek rowerowych oraz informacje o zagrożeniach na drogach lub o utrudnieniach w komunikacji – w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod nr. tel. 725 269 686, a po godz. 15.00 pod nr. tel. 782 342 140.
Zgłoszenia przyjmuje również dyżurny Straży Miejskiej pod nr. tel. 986.
Zgłoszenia dotyczące stanu Obwodnicy Trójmiasta przyjmuje gdański oddział GDDKiA pod nr. tel. 19 111.

ikona