1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Bądź rodziną zastępczą

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przy ul. Abrahama 55 lub pod nr. tel. 58 622 60 20 lub 58 627 20 24.

ikona