1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Z oferty Oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.


Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno- informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.
Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godziny 17.00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek – od godziny 14.00 do 15.00 w piątek.
Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również „na dany dzień” od godziny 7.30. Rejestracja odbywa się telefonicznie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl

ikona