1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” edukuje

Konkursy ekologiczne, warsztaty terenowe – to tylko niektóre działania, jakie prowadzi Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, aby zwiększyć społeczną świadomość ekologiczną. Jakie projekty zrealizował w tym roku? Przygotowano podsumowanie działań związku.


Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje wiele działań na rzecz środowiska. Jednym z nich jest edukacja ekologiczna. W jej ramach związek organizuje m.in. konkursy, takie jak „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka, duży problem”, „Konkurs fotograficzny”, „Zbiórka baterii” czy „Konkurs wiedzy ekologicznej”. Ich celem jest ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w dziedzinach związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.
Związek prowadzi także terenowe warsztaty ekologiczne: „Ciepło dla Trójmiasta”, „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” i „Ujmowanie i uzdatnianie wody”. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, lokalnych wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz bezpieczne technologie w procesie ujmowania i uzdatniania wody.
We współpracy z OPEC-em, PEWIK-iem oraz Eko Doliną związek prowadzi również szereg działań mających na celu zapoznanie społeczeństwa z problemami dotyczącymi ochrony powietrza, właściwej segregacji odpadów czy racjonalnego korzystania z wody.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań są dostępne na stronie internetowej związku: www.kzg.pl.

ikona