1520 (1220) 2022-12-16 - 2022-12-22

Kursy zawodowe dla obywateli Ukrainy

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem”.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r. poprzez organizację kursów zawodowych z zakresu masażu relaksacyjnego i arteterapii z elementami psychologii oraz kursów języka polskiego z uwzględnieniem modułu języka zawodowego. Informacje: Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, e-mail: sekretariat@wzspgdynia.pl.

ikona